Dluhopisy

Emise dluhopisů REALKREDIT je vyprodána!

Co je to dluhopis

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům.

Dluhopisy jsou vhodným investičním nástrojem pro své typické vlastnosti, a to zejména předvídatelnost budoucích výnosů a pro celkové velmi dobré zakotvení v legislativě. Jinými slovy jsou dobře definovány. Zjednodušeně řečeno fungují tak, že za zápůjčku peněz (jistiny dluhopisu) je věřitel odměněn výplatou kupónů. Dluhopisový trh je velmi likvidní a umožňuje snadno zainvestovat i větší sumy peněz.

Co získáte při zakoupení našich dluhopisů?

Jistota splacení investice

Naše emise je pojištěna proti rizikům spojených se špatným investičním rozhodováním u renomované české pojišťovny.

Vysoké fixní úroky

V současné době spořící účty a vkladové výnosy přinášejí vlastníkům velmi malé výnosy, naopak příjem z dluhopisů se jeví jako atraktivní.

Pravidelná výplata výnosů

Výnosy z dluhopisů vyplácíme pravidelně čtvrtletně.

Přesný předpoklad výše výnosu

Vaše příjmy jsou pevně stanoveny na 5 let, proto můžete s tímto příjmem pravidelně počítat.

Investice do stabilně rostoucích firem

Emitent dluhopisu investuje pouze do zavedených firem a nakupuje pouze funkční podniky.

Pečlivě vybrané projekty

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru jdou investice jen do podniků s potenciálem růstu.

Investujete do českých firem, které vidíte

Vaše investice je podřízena české legislativě a právu.

Investujete do nemovitostí

Nakupované podniky vždy vlastní nemovitosti.

Náš dluhopis

Emitent REALKREDIT a.s.
Název emise Český autosalon 2022
Měna
Celkový objem emise 25 000 000 Kč
Datum emise 15. 11. 2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 Kč
Úrok 6,2 % p. a.
Výplata úroků 4× ročně
Termín výplaty úroků 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu
Emisní kurz 50 000 Kč
Aktuální cena 1 dluhopisu 50 000 Kč
Konec upisovacího období 15. 11. 2018 s možností prodloužení
Datum splatnosti 14. 11. 2022
Forma dluhopisu Cenný papír na jméno
Podoba dluhopisu Listinný cenný papír
Typ dluhopisu Firemní
Typ nabídky Veřejná
Zpětný odkup Ano
Převoditelnost dluhopisu Povolena – omezena
Stav emise Úpis zahájen 15. 11. 2017
Emisní podmínky Stáhnout
Smlouva o úpisu dluhopisů Stáhnout
Rozhodnutí o prodloužení doby upisování Stáhnout
Informace a dokumenty v této sekci jsou určeny pouze vlastníkům dluhopisů vydaných společností REALKREDIT a.s. Nelze je považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji těchto dluhopisů, které jsou určeny pouze omezenému okruhu osob.

Výpočet investice

1.

Investujete do dluhopisů
v objemu 500 000

2.

20x vám budou vyplaceny úroky ve výši
7 750

15. února, 15. května,
15. srpna, 15. listopadu

3.

Bude vám navrácena celá investovaná
částka 500 000

14. 11. 2022

Výnos za 5 let

155 000

Výnos z investované částky

31 %

Při nákupu dluhopisů neplatíte žádný vstupní poplatek.
Tyto výnosy budou zdaněny 15% srážkovou daní emitentem.

Máte zájem investovat?

Vyplňte následující formulář a my vás budeme do 24 hodin kontaktovat.

Emise dluhopisů REALKREDIT je vyprodána!

Mám zájem o dluhopisů.

Časté otázky týkající se dluhopisů

Proces koupě dluhopisů
  1. Vyplňte konktaktní formulář
  2. Podepište smlouvy a zašlete je na naši adresu
  3. Zašlete finanční prostředky na náš účet
  4. Dluhopis odešleme na vaši adresu
Kdo je emitent?
Emitent je název pro společnost, která vydala cenný papír – dluhopis.
Co jsou emisní podmínky?
Emisní podmínky jsou soubor norem a předpokladů, podle kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisů. Dále přesně specifikují obsah a formu emitovaného cenného papíru.
Co je nominální hodnota?
Nominální hodnota dluhopisu je finanční částka za 1 kus dluhopisu. Jde o minimální výši investice.
Kdo platí z dluhopisu daň?
Daň 15 % odvede za investora emitent, vyplacené finanční prostředky jsou již tedy zdaněné.
Výše poplatků při nákupu dluhopisu
Emitent si vyhrazuje právo neúčtovat investorovi žádný poplatek.
Můžu svoji investici požadovat dříve?
V emisních podmínkách jsou definovány možnosti výpovědí nebo převodu na třetí osoby, nebo předčasný odkup emitentem.
Výplata dluhopisu
V den splatnosti dluhopisu dostanete na účet výnos za poslední období a také celou investovanou částku.