Rodinná investiční společnost REAL KREDIT a.s. úspěšně dokončila odprodej průmyslového areálu o rozloze 121.000 m2 ve Starém Městě u Uherského Hradiště, společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s., zabývající se mezinárodní kamionovou dopravou a autobusovou dopravou.

Nově vznikající průmyslový areál se nachází na křižovatce důležitých mezinárodních silničních a železničních tras a současně u sjezdu právě budované dálnice D55. ČSAD Uherské Hradiště a.s. pořízené pozemky využije pro své logistické aktivity, zejména pro výstavbu logistického a skladovacího areálu v rámci expanze podnikání.

Antonín Štěrba ml., předseda představenstva rodinné investiční společnosti, uvedl: „Jsme rádi, že jsme tuto transakci dokázali úspěšně dokončit. Prodej průmyslového areálu pro nás znamená významný strategický krok v našem plánu rozvoje a otevírá nám možnosti soustředit se na další investiční aktivity, nejen v regionu. Obzvláště nás těší, že se kupujícím stala právě lokálně sídlící renomovaná firma, společnost ČSAD Uherské Hradiště a.s. a bude pokračovat v rozvoji této zajímavé lokality. “

Společnost ČSAD Uherské Hradiště a.s. vstupuje do plánu na využití této průmyslové zóny pro své aktivity s velkým očekáváním a hodlá v ní masivně investovat. „Předpokládáme, že nově vznikající logistická zóna nám poskytne nové příležitosti pro rozvoj našeho logistického podnikání a je pro nás velkou radostí, že za úspěšně dokončenou transakcí stojí podnik s rodinnou tradicí, uvedl Ing. Martin Volas, ekonomický ředitel ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Lokalita, kde se průmyslová zóna nachází, je unikátní svým strategickým umístěním. Je přímým napojením na připravovaný úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Babicemi a kolem areálu projede denně více než 30.000 vozidel. Je také současně umístěná na dopravním tahu Brno – Trenčín silnice I.třídy E50.

„Prodejem průmyslového areálu společnosti ČSAD Uherské Hradiště se naplnila naše vize zužitkování areálu pro místní podnikatele a zároveň zcela splňuje naši představu o přínosu ve jménu prosperity regionu. Tato lokalita má strategický význam pro rychlou dopravu zboží a zásilek v oblasti a jsme přesvědčeni, že ČSAD Uherské Hradiště a.s. bude využívat této příležitosti na maximum,“ doplnil za rodinnou společnost Antonín Štěrba ml.,
Strany se dohodly, že nebudou komentovat finanční objem této transakce.

Tato transakce bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a přinese nové pracovní příležitosti. Průmyslová zóna Špílov má potenciál pro další investice a rozvoj v oblasti logistiky a průmyslu ve Starém Městě u Uh.Hradiště. Je zajímavé poznamenat, že trh pozemků ve Zlínském kraji vhodných pro výstavbu průmyslových nemovitostí a průmyslové nemovitosti jako takové jsou v poslední době velmi vyhledávanou investicí. Důkazem je i velkolepá výstavba průmyslového areálu společnosti Amazon v Kojetíně.