V minulém týdnu proběhl geologický průzkum v lokalitě stavby Polyfunkčního domu Kunovice na parcele č. 2945, který potvrdil kvalitní podloží a umožňuje založení stavby na pilotech dlouhých max. 12 metrů, jelikož dostatečně únosná vrstva jílu se nachází již cca 9,5 metru pod povrchem. Podloží je tím pádem ideální na výstavbu zamýšleného projektu.

V další novince, která bude následovat, se budeme zabývat hlukovou studií a komunikací s městem Kunovice ohledně zamýšleného projektu.